Verhoog de online zichtbaarheid van jouw restaurant!

Met een gesponsorde plaatsing staat jouw restaurant altijd bovenaan in de zoekresultaten van ZeelandEet.nl. Door op te vallen en de online zichtbaarheid te vergroten, kiezen potentiële gasten eerder voor jouw restaurant!

Rechtstreeks bestellen

Met een gesponsorde plaatsing mag je kosteloos gebruikmaken van de besteloptie van ZeelandEet.nl. Met de besteloptie kunnen bezoekers van ZeelandEet.nl direct vanuit jouw unieke restaurant pagina gerechten bestellen. Alle bestellingen komen gemakkelijk binnen op het door jouw aangegeven e-mailadres. Zo bespaar je een hoop kosten op dure bestelsystemen!

Rechtstreeks reserveren

Met een gesponsorde plaatsing mag je tevens gebruik maken van de reserveeroptie van ZeelandEet.nl. Met de reserveeroptie kunnen bezoekers van ZeelandEet.nl direct vanuit jouw unieke restaurant pagina een reservering plaatsen. Alle reserveringen komen gemakkelijk binnen op het door jouw aangegeven e-mail adres. Vervolgens handelen jullie de reservering verder af. Ook hier bespaar je een hoop kosten aan op reserveersystemen!

Samenwerken

Door te kiezen voor een gesponsorde plaatsing, kies je niet alleen voor meer zichtbaarheid. Maar je helpt ook ZeelandEet.nl met de promotie! De inkomsten uit de gesponsorde plaatsing zullen zoveel mogelijk geïnvesteerd worden in de promotie van ons platvorm op online en traditionele media. Zo helpen we samen de kleinere restaurants aan meer zichtbaarheid!

Kies voor gesponsorde plaatsing!

Vul alle gegevens in en kies de duur van de plaatsing.

  • Gesponsorde plaatsing

    Maak hier de keuze hoeveel maanden jouw restaurant de gesponsorde plaatsing krijgt. Alle prijzen zijn exclusief btw.
  • 0,00 €
  • Aanvullend